Cennik

Wsparcie MMS

Basic

Support

Extended

Support

Full

Support
Serwer Instalacja pierwotna Instalacja pierwotna Instalacja pierwotna
SLA Wsparcie realizowane w systemie ticketowym tylko w zakresie obsługi Systemu MMS z poziomu interfejsu Web. Rozwiązywanie problemów na żądanie w godzinach 9-17 z gwarancją rozpoczęcia zlecenia w czasie 48h i rozwiązania problemu w czasie 48h BASIC + Rozwiązywanie problemów na żądanie w godzinach 9-17 z gwarancją rozpoczęcia zlecenia w czasie 24h i usunięcia awarii w czasie 24h EXTENDED + Rozwiązywanie problemów na bieżąco, również bez konieczności zgłoszeń w godzinach 9-17 z gwarancją rozpoczęcia zlecenia ww możliwie najkrótszym czasie (nie więcej niż 4h) i usunięcia awarii w możliwie najkrótszym czasie (nie więcej niż 4h)
Kanał komunikacji System ticketowy System ticketowy mailowy, telefoniczny. System ticketowy
Wyszczególnienie procesów serwera podlegających obsłudze Procesy podstawowe, wymagane dla zakupionych modułów określonych w Umowie MySQL, PostgreSQL (logi), Apache, Radius, diagnostyka routera, DNS, Hosting, Mail, MySQL, PostgreSQL (logi), Apache, ZFS, Radius, Ulog, diagnostyka routera, DNS, Hosting, Asterisk,
Wykonywanie aktualizacji Płatne wg Cennika Wliczone Wliczone
Godziny techniczne wliczone bez opłat * 1 godzina techniczna 3 godziny techniczne Wszystkie czynności wykonywane w ramach wariantu
Ilość ticketów wliczonych w wariant opłaty * 5 10 Bez limitu
Miejsce na dysku
Monitoring 4WEB
(zabbix)
Monitoring Asterisk
Działanie serwisów
Miejsce na dysku
Zajętość CPU
Diagnostyka RAM
Wykonanie kopii
zapasowej
Baza danych (okresowa) Baza danych (okresowa) Baza danych (Dzienna) System MMS Dane teletransmisyjne Odzyskiwanie instalacji MMS
Cena netto: 4000 zł / rok
lub 400 zł /m-c
5000 zł / rok
lub 480 zł /m-c
4000 zł / m-c
Wsparcie FULL
+ Administracja farmą
serwerów Operatora ISP
5500 zł /m-c
Pozostałe usługi (poza godzinami technicznymi) Basic Extended
Dopisanie modułów lub funkcji na życzenie Operatora ISP 250 zł / h 250 zł / h
Pomoc techniczna indywidualna
- instalacja/konfiguracja/reinstalacja/odzyskiwanie Radius
- instalacja/konfiguracja/reinstalacja/odzyskiwanie Dasan
- instalacja/konfiguracja/reinstalacja/odzyskiwanie serwera pocztowego
- instalacja/konfiguracja/reinstalacja/odzyskiwanie DNS
200 zł / h 100 zł / h
Pomoc techniczna indywidualna w trybie przyspieszonym
- wyszukiwanie danych teletransmisyjnych na serwerze Operatora ISP
- instalacja/reinstalacja/odzyskiwanie serwera logów Systemu MMS
- instalacja/reinstalacja/odzyskiwanie routera CF
300 zł / h 150 zł / h
Instalacja wirtualnej centrali PBX na życzenie Operatora ISP 250 zł / h
Przygotowanie i konfiguracja siptrunk 300 zł / h
Konfiguracja tunelu PLI-CBD2 1000 zł jednorazowo
Administracja i rozwiązywanie problemów z połączeniem PLI-CBD 250 zł / h 125 zł / h
Administracja centralą Asterisk na serwerze Operatora ISP
-instalacja/reinstalacja/odzyskiwanie/modernizacja
-przenoszenie numerów
250 zł / h 125 zł / h
Konfiguracja systemu monitoringu serwerów Zabbix 200 zł / h
Administracja farmą serwerów Systemu MMS Operatora ISP poprzez monitoring Zabbix
-monitoring przestrzeni na nośnikach w serwerach Operatora ISP
-monitoring procesów i prawidłowości działania pod kątem zapewnienia stabilnej pracy Systemu MMS
250 zł / h 125 zł / h
Opłata za wykonanie aktualizacji o jedną wersję wyżej 1000 zł jednorazowo
Opłata za zrównanie wersji Systemu MMS do aktualnie obowiązującej 1000 zł x aktualizacja Systemu MMS do wersji o jedną wyżej

Pliki do pobrania