Funkcjonalności MMS

Podstawowe

 • Obsługa taryf i cenników.
 • Marketing i ofertowanie.
 • Zawieranie umów.
 • Rozliczanie rozwiązanych umów.
 • Fakturowanie.
 • Rozliczanie płatności za usługi (automatyczne, gotówkowe).
 • Windykacja.
 • Samodzielny moduł finansowy lub współpraca z zewnętrznymi programami (Enova, Optima, Subiekt GT, Rewizor).
 • eBOK aktywny (panel informacyjny Abonenta z informacjami o usługach i rozliczeniach oraz z możliwością zmiany/dokupowania usług).
 • Komunikacja e-mail/SMS/komunikaty masowe.
 • Mechanizmy wspierające utrzymanie klienta (np. przypominanie o wygasających umowach, aneksach).
 • Zintegrowane funkcjonalności wynikające z przepisów prawa (PLICBD, PLICBD2, generator JPK, zgodność z RODO, SIIS, Cocom, TransGUS)
 • Obsługa zgłoszeń i reklamacji.
 • Grafik, planowanie prac ekip serwisowych i instalatorskich.
 • Ewidencja i gospodarka magazynowa.
 • Ewidencja urządzeń z przypisaniem do lokalizacji węzłów i/lub Abonentów.
 • Generowanie raportów i sprawozdań wg predefiniowanych kryteriów (rozbudowany moduł tworzenia indywidualnych zapytań do bazy).
 • Zarządzanie czasem (kalendarz).
 • Zarządzanie hostingiem i kontami Abonentów.