Cennik MMS

Pierwszy zakup - nowi klienci


Wirtualne moduły MMS Cena modułu
MMS Base Panel Wirtualny
do 500 użytkowników
1000 zł
/rok
MMS Base Panel Wirtualny
(wskaźnik % opłaty za pełną wersję systemu)
10 %
/m-c

MMS Panel wirtualny

to usługa świadczona przez FORWEB dla Partnera FORWEB. W ramach usługi dostępne są wszystkie moduły MMS'a wyłącznie z ograniczeniem co do ilości Abonentów. Usługa przewiduje również Telefoniczny Helpdesk dla Abonentów Partnera, Konta pocztowe, Konta VoIP oraz wsparcie techniczne dla Routerów QoS. MMS Panel Wirtualny nie wymaga zakupu żadnych serwerów z wyjątkiem Routerów QoS, na które udzielamy 50% rabatu. W pełni działający system możemy wdrożyć w terminie kilku dni wraz z migracją danych z innych systemów.Podstawowe moduły systemu Cena modułu
MMS Base
do 500 użytkowników
bezpłatnie*
MMS Base
do 1000 użytkowników
4 000 zł
MMS Base
do 2000 użytkowników
5 000 zł
MMS Base
do 5000 użytkowników
9 000 zł
MMS Base
do 10000 użytkowników
15 000 zł
MMS Base
do 20000 użytkowników
25 000 zł


Pozostałe usługi Cena netto
Wdrożenie systemu wg analizy
Dopisanie modułów lub funkcji na życzenie operatora ISP wg analizy
Pomoc techniczna indywidualna 250 zł / h
Pomoc techniczna indywidualna w trybie przyspieszonym 300 zł / h
Opłata roczna za serwisowanie
- bieżąca pomoc
- wykonywanie uaktualnień
- awaryjna reinstalacja
- działania przyspieszone
zgodnie z wybranym wariantem usługi Wsparcie MMS
Opłata za wykonanie aktualizacji o jedną wersję wyżej 1000 zł jednorazowo
Opłata za zrównanie wersji Systemu MMS do aktualnie obowiązującej 1000 zł x aktualizacja Systemu MMS do wersji o jedną wyżej


Opłaty za rozszerzenie licencji na nowe wersje systemu w kolejnych latach Opłata netto
Opłata za odnowienie licencji na kolejne 12 miesięcy od dnia zakupu 10%
Opis Opłata za udostępnienie kodu źródłowego

kod źródłowy udostępniany jest w 100% po zawarciu dodatkowej umowy o tajemnicy handlowej i technologicznej, sugerujemy współprace z zespołem 4WEB w celu korelacji kodu wytworzonego samodzielnie z kodem nowych wersji MMS'a z wykorzystaniem mechanizmu SVN

15%
Moduły rozszerzające system podstawowy Cena modułu
Opis Logowanie ruchu

(moduł rejestrujący ruch sieciowy na potrzeby późniejszej analizy lub do obsłużenia zapytań organów ścigania. Instalacja i konfiguracja serwera PostgreSQL wraz z bazami danych ze zintegrowanymi składnikami: netflow, smtplog, pppoebilling, dnssniff, dhcplogs)

1 000 zł
Opis Moduł Poczta

(zarządzanie pocztą e-mail, serwer baz danych MySQL, zintegrowany Webmail wraz z bazą do jego obsługi, radius na każdej platformie)

1 000 zł
Opis Moduł DNS

(zarządzanie DNS, serwer MySQL z bazą do obsługi DNS)

1 000 zł
Opis Radius

(integracja z Mikrotikiem/QoS/Redback)

1 000 zł
Opis Platforma VoIP
(wczytywanie billingów z innych systemów)

(telefonia internetowa w ramach własnej platformy The Phone, oprogramowanie Asterisk, serwer MySQL z bazą Asterisk na zewnętrznej platformie, konfiguracja provisioningu w systemie MMS i Asterisku)

2 000 zł
Opis Moduł PLI-CBD2
(aplikacja do procesowania przenoszenia numerów)

(pełne wsparcie dla realizacji zleceń przenośności numeracji (w zakresie VoIP jak i MVNO) w systemie. Kompletna obsługa komunikacji z platformą UKE w jednej aplikacji.)

5 000 zł
Opis Centrala VoIP

( możliwość definiowania trunków zewnętrznych, zabezpieczenia antyfraudowe, integracja SS7 )

6 000 zł
Opis Teryt / zestawienia UKE

(baza TERYT, zestaw raportów UKE np. SIIS, COCOM)

2 000 zł
Opis Platforma MVNO

(pełne wsparcie dla realizacji zleceń przenośności numeracji (w zakresie VoIP jak i MVNO) w systemie. Kompletna obsługa komunikacji z platformą UKE w jednej aplikacji)

2 000 zł
Opis Moduł IPTV MetroTV

(wsparcie dla platformy MetroTV (Metroport))

2 000 zł
Opis Moduł IPTV
– podstawa do rozbudowy do dowolnej platformy

(wsparcie dla platform: SGT (JAMBOX), Korbank, Nangu)

3 000 zł
Opis Moduł GPON

(wsparcie dla takich vendorów jak: Dasan, Zhone, Ubiquoss, ZTE z pełym provisioningiem z poziomu MMS, zintegrowany konfigurator profili)

2 000 zł
Opis Moduł Paszportyzacja

(wsparcie dla platform: Metroport (MetroTV), SGT (JAMBOX), Nangu)

3 000 zł

Pliki do pobrania