Cennik MMS

Pierwszy zakup - nowi klienci


MMS w formie subskrypcji Cena netto
MMS Base w modelu subskrypcji od 5000 zł
/rok
MMS Base w modelu subskrypcji
(wskaźnik % opłaty za pełną wersję systemu)
10 %
/m-c

MMS w modelu subskrypcji

W ramach usługi dostępne są wszystkie moduły MMS'a wyłącznie z ograniczeniem co do ilości Abonentów. MMS w modelu subskrypcji nie wymaga zakupu żadnych serwerów. W pełni działający system możemy wdrożyć w terminie kilku dni wraz z migracją danych z innych systemów.System podstawowy Cena netto
MMS Base
do 1000 użytkowników
4 000 zł
MMS Base
do 2000 użytkowników
5 000 zł
MMS Base
do 5000 użytkowników
9 000 zł
MMS Base
do 10000 użytkowników
15 000 zł
MMS Base
do 20000 użytkowników
25 000 zł


Pozostałe usługi Cena netto
Wdrożenie systemu wg analizy
Dopisanie modułów lub funkcji na życzenie operatora ISP wg analizy
Pomoc techniczna indywidualna 250 zł / h
Pomoc techniczna indywidualna w trybie przyspieszonym 300 zł / h
Opłata roczna za serwisowanie
- bieżąca pomoc
- wykonywanie uaktualnień
- awaryjna reinstalacja
- działania przyspieszone
zgodnie z wybranym wariantem usługi Wsparcie MMS
Opłata za wykonanie aktualizacji o jedną wersję wyżej 1000 zł jednorazowo
Opłata za zrównanie wersji Systemu MMS do aktualnie obowiązującej (powyżej 3 wersji) 1000 zł + opłata za każdą wersję


Opłaty za rozszerzenie licencji na nowe wersje systemu w kolejnych latach Opłata netto
Opłata za dostęp do aktualizacji systemu na kolejne 12 miesięcy od dnia zakupu. 10% ceny systemu według obowiązującego cennika
Opis Opłata za udostępnienie kodu źródłowego

kod źródłowy udostępniany jest w 100% po zawarciu dodatkowej umowy o tajemnicy handlowej i technologicznej, sugerujemy współprace z zespołem FORWEB w celu korelacji kodu wytworzonego samodzielnie z kodem nowych wersji MMS'a z wykorzystaniem mechanizmu SVN

15% ceny systemu według obowiązującego cennika
Moduły rozszerzające system podstawowy Cena modułu
Opis Moduł IPTV Metroport

Pełen dostęp do platformy IPTV Metroportu

0 zł
Opis Moduł MVNO Metroport

Pełen dostęp do platformy MVNO Metroportu

0 zł
Opis Moduł SMS Metroport

Dostęp do bramki SMS Metroport

0 zł
Opis Moduł E-BOK 3.0

Nowa wersja panelu EBOK, zapewniającego dostęp do finansów, umów, płatności online oraz usług klientów w nowoczesnej formie.

5000 zł
Opis Moduł GPON

Wsparcie dla Dasan z pełym provisioningiem z poziomu MMS, zintegrowany konfigurator profili dla ONTów Dasan, Halny itp. Uwaga: wymaga dodatkowo Radiusa.

2000 zł
Opis Moduł TR-069

Provisioning urządzeń D-link i innych wspierających protokół TR-059 wprost z MMS.

od 5000 zł
Opis Moduł Poczta E-mail

Zarządzanie skrzynkami pocztowymi (tworzenie, usuwanie, nadawanie haseł, ilości miejsca itp. bezpośrednio z systemu MMS. W cenie modułu nie jest uwzględniona cena instalacji i konfiguracji serwera pocztowego, która wyceniana jest indywidualnie.

1 000 zł
Opis Moduł DNS

(zarządzanie strefami DNS bezpośrednio z systemu MMS (zakładanie strefy, modyfikacja rekordów w strefie, usuwanie itp.) W cenie modułu nie jest uwzględniona cena instalacji i konfiguracji serwerów DNS, która wyceniana jest indywidualnie.

1 000 zł
Opis Moduł Radius

Umożliwia autoryzację użytkowników PPPoE/DHCP i nadawanie im odpowiednich taryf prędkości. Obsługuje T-router, Mikrotik, Redback oraz Cisco ASR.

1 500 zł
Moduł VoIP
(wczytywanie billingów z innych systemów)
2 000 zł
Opis Moduł PLI-CBD2
(aplikacja do procesowania przenoszenia numerów)

(pełne wsparcie dla realizacji zleceń przenośności numeracji (w zakresie VoIP jak i MVNO) w systemie. Kompletna obsługa komunikacji z platformą UKE w jednej aplikacji.)

5 000 zł
Opis Centrala VoIP

(możliwość definiowania trunków zewnętrznych, zabezpieczenia antyfraudowe, integracja SS7 lub SIP/IAX trunkami)

od 6 000 zł
Opis Teryt / zestawienia UKE

(baza TERYT, zestaw raportów UKE np. SIIS, COCOM)

0 zł
Opis Moduł IPTV
– podstawa do rozbudowy do dowolnej platformy

Wsparcie dla platform: SGT (JAMBOX), Korbank, Nangu

5 000 zł
Moduł Paszportyzacja 0 zł
Opis Logowanie ruchu

Rejestracja ruchu sieciowego na potrzeby późniejszej analizy lub do obsłużenia zapytań organów ścigania. Cena ustalana indywidualnie po analizie potrzeb klienta.

od 1000 zł
Moduł Partnerzy 10% ceny systemu według obowiązującego cennika per partner